Portfolio

Haft malarski, realistyczny

Szatki do Chrztu Świętego

Tamborki ze wzorami religijnymi

Tamborki okolicznościowe, metryczki