ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER

Piękne cytaty na Pierwszą Komunię świętą – religijne i eleganckie

CYTATY Z PISMA ŚWIĘTEGO

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.
Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.
– Ewangelia Jana 6,51

Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia.
– Ewangelia Jana 8,12

Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać,
ale miłość moja nigdy nie odstąpi od Ciebie, mówi Pan.
– Księga Izajasza 54,10

Kto trwa w miłości, trwa w Bogu a Bóg trwa w nim.
– 1 List Jana 4,16

Stwórz o Panie we mnie serce czyste i odnów we mnie moc Ducha.
– Księga Psalmów 51,12

“Bóg swoim aniołom dał rozkaz o Tobie, aby Cię strzegły na wszystkich Twych drogach”
– Psalm 91,11

Niech cię Pan błogosławi i strzeże.
Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą,
niech cię obdarzy swą łaską.
Niech zwróci ku tobie oblicze swoje
i niech cię obdarzy pokojem.
– Księga Liczb 6,24-26

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.
– Ewangelia Mateusza 11, 28

Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga.
– List do Efezjan 2, 8-9

CYTATY MĄDRYCH LUDZI

“Niezapomnianym spotkaniem z Panem Jezusem jest bez wątpienia Pierwsza Komunia Święta – dzień, który wspomina się jako jeden z najpiękniejszych w życiu” 
– Jan Paweł II

“Bóg jest pierwszym źródłem radości i nadziei człowieka”
– Jan Paweł II

“Jedna dobrze przeżyta Komunia Święta zdolna jest zmienić nas w świętych i doskonałych”
– św. Franciszek Salezy

“O Hostio biała. Ty zachowujesz białości mej duszy, lękam się dnia, w którym bym Ciebie opuściła”
– św. Faustyna Kowalska

“Tego, kto przyjmuje Zbawiciela w Komunii Świętej, coraz bardziej będzie pociągało na co dzień życie Boże; będzie wzrastał w Mistycznym Ciele Chrystusa, a jego serce ukształtuje się na wzór serca Bożego” 
– św. Edyta Stein

“Każdy potrzebuje Komunii: dobrzy, aby pozostali dobrymi, i źli, aby stali się dobrymi”
– św. Jan Bosko

“Przed Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie wzbudzaj święte uczucia, rozmawiaj z Nim, módl się i trwaj w Objęciach Umiłowanego”
– św. Ojciec Pio

“Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”
– Jan Paweł II

“Ponad Eucharystię żaden inny sakrament nie jest bardziej zbawienny; on usuwa grzechy, pomnaża cnoty, duszę nasyca obfitością duchowych darów”
– św. Tomasz z Akwinu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *